Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nguyễn Hoàng Giang Di Linh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Hoa Ninh Commune, Di Linh District, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 5801413840
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lâm Đồng
Người đại diện Lê Nguyễn Khánh Hòa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính