Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Ninh- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kề Xây Dựng Trung Thành Phát
Mã số thuế:

5801411547

Địa chỉ: Số 60, Thôn 2, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 60, Hamlet 2, Hoa Ninh Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoà Ninh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-08-2019

1 2 3 4 5 Tiếp