Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gung Ré- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đà Lạt Pearl
Mã số thuế:

5801384519

Địa chỉ: Số 76 thôn Hàng Hải, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 76, Hang Hai Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Đức Trung Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801377279

Địa chỉ: Thôn Hàng Làng, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hang Lang Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-05-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Phương Di Linh
Mã số thuế:

5801225773

 Điện thoại:

0973.609.779

Địa chỉ: Đăng Rách - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Dang Rach, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Lúc
Mã số thuế:

5801220831

 Điện thoại:

(0263) 3870843

Địa chỉ: Số 167, Mọ Kọ, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 167, Mo Ko, Gung Re, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-12-2013

Công Ty TNHH Thành Mai Di Linh
Mã số thuế:

5801215221

 Điện thoại:

(0263) 3871160

Địa chỉ: Số 107 thôn Đăng Rách Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 107, Dang Rach Gung Re Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-12-2013

Công Ty TNHH Hoàng Ngân Di Linh
Mã số thuế:

5801212693

 Điện thoại:

(0263) 3772422

Địa chỉ: Số 3 thôn Đăng Rách - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 3, Dang Rach Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-11-2013

Công Ty TNHH Bình Lan Di Linh
Mã số thuế:

5801212132

 Điện thoại:

0908.757.347

Địa chỉ: Số 04 Lăng Kú - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 04 Lang Ku, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2013

Công Ty TNHH Mỹ Đông Di Linh
Mã số thuế:

5801212171

 Điện thoại:

(0263) 3772092

Địa chỉ: Số 14 Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 14 Hang Hai, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2013

Công Ty TNHH Thiện Hoa Di Linh
Mã số thuế:

5801212157

 Điện thoại:

0909.518.449

Địa chỉ: Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hang Hai, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2013

Công Ty TNHH Hà Đỗ
Mã số thuế:

5801211682

 Điện thoại:

(0263) 3772015

Địa chỉ: Hàng Hải, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hang Hai, Gung Re, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Quân Phương
Mã số thuế:

5801211065

 Điện thoại:

(0237) 2169404

Địa chỉ: Số 189 Di Linh Thượng II - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 189 Di Linh Thuong Ii, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-11-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nhất Khang Trần
Mã số thuế:

5801192302

 Điện thoại:

0974.409.339

Địa chỉ: Số 82, thôn Di Linh Thượng 2 - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 82, Di Linh Thuong 2 Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01-02-2013