Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Cafe Nguyên Khang

Ngày thành lập: 04-06-2018

Địa chỉ: Số 447 đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 447, Hung Vuong Street, Di Linh Town, Di Linh District, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Mã số thuế 5801377409
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Cafe Nguyên Khang
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lâm Đồng
Người đại diện Trần Thị Huyền

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính