Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Vân Hiếu Di Linh
Mã số thuế:

5801398303

Địa chỉ: Số 28 đường Phạm Ngũ Lão, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 28, Pham Ngu Lao Street, Di Linh Town, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bảo Gia Nam
Mã số thuế:

5801392848

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 9, Dinh Trang Hoa Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đinh Trang Hoà, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-12-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA LONG DI LINH
Mã số thuế:

5801390230

Địa chỉ: Số 538 đường Hùng Vương, Tổ 4, Thị trấn Di Linh , Huyện Di Linh , Lâm Đồng
Address: No 538, Hung Vuong Street, Civil Group 4, Di Linh Town, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯƠNG QUANG
Mã số thuế:

5801387823

Địa chỉ: Số 23 thôn Tân Lạc, Xã Đinh Lạc , Huyện Di Linh , Lâm Đồng
Address: No 23, Tan Lac Hamlet, Dinh Lac Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Ngân Liên Phát
Mã số thuế:

5801386650

Địa chỉ: Số 1054 đường Hùng Vương, Tổ 14, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 1054, Hung Vuong Street, Civil Group 14, Di Linh Town, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp