Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ KNÀNG

Ngày thành lập: 16/03/2018

Địa chỉ: Thôn Đạ Knàng - Đạ Knàng, Xã Đạ K Nàng , Huyện Đam Rông , Lâm Đồng
Address: Da Knang - Da Knang Hamlet, Da K Nang Commune, Dam Rong District, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng rau các loại (Growing vegetables)

Mã số thuế 5801370555
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế huyện Đam Rông
Người đại diện Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Đạ Knàng - Đạ Knàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng
Delegate address Da Knang - Da Knang Hamlet, Da K Nang Commune, Dam Rong District, Lam Dong Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính