Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quốc Oai- Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tăm Tre Thái An
Mã số thuế:

5801284440

 Điện thoại:

(0237) 8336777

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-09-2015

Công Ty TNHH Đức Thanh
Mã số thuế:

5800778020

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-07-2009

DNTN Minh Tín
Mã số thuế:

5800655614

 Điện thoại:

0905.446.555

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-02-2009