Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Đức- Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Anh Việt Hoa
Mã số thuế:

5801280710-001

 Điện thoại:

0977.329.411

Địa chỉ: số nhà A1-0808 chung cư Giai Việt, số 854-856 đường Tạ Quang - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
Address: No A1-0808 Chung Cu Giai Viet, No 854, 856, Ta Quang Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-05-2016

UBND Xã Mỹ Đức
Mã số thuế:

5800200448

 Điện thoại:

(0206) 3880653

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, My Duc Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-01-1999