Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đạ Kho- Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Đông Phương Tại Lâm Đồng
Mã số thuế:

0310766771-001

 Điện thoại:

0837.314.545

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Da Kho Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-04-2011