Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nam Bách Thắng

Ngày thành lập: 03-01-2018

Địa chỉ: Đường 26/3, Tổ dân phố 4A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Street 26/3, 4a Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Mã số thuế 5801362593
Tên v.tắt/giao dịch Nam Bach Thang Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lâm Đồng
Người đại diện Nguyễn Vũ Trọng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Bách Thắng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính