Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiêm Phát
Mã số thuế:

3602576660-003

 Điện thoại:

0937.003.939

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Quảng Trị - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Quang Tri Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-09-2014

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Viễn Đông
Mã số thuế:

5800407298-001

 Điện thoại:

(0263) 3880427

Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Quarter 5, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-05-2014

Công Ty TNHH Hoàng Đại Bảy
Mã số thuế:

5801240323

 Điện thoại:

0399.659.416

Địa chỉ: Số 3, Nguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: No 3, Nguyen Dinh Chieu, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-05-2014

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Huy Tân Thịnh
Mã số thuế:

5801230928

 Điện thoại:

0909.829.996

Địa chỉ: Số 92/2, tổ dân phố 4D - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: No 92/2, 4D Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-02-2014

Công Ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư - Thương Mại Vạn Lộc Phát
Mã số thuế:

5801230893

 Điện thoại:

0939.979.697

Địa chỉ: Khu phố 9 - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Quarter 9, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-02-2014

Công Ty TNHH Mía Đường Minh Thịnh
Mã số thuế:

5801216271

 Điện thoại:

0918.772.448

Địa chỉ: Tổ dân phố 2A - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: 2a Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-12-2013