Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - HUYỆN ĐẠTẺH-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TIÊN
Mã số thuế:

5801395013

Địa chỉ: 78 đường 3/2, tổ dân phố 5B, Thị trấn Đạ Tẻh , Huyện Đạ Tẻh , Lâm Đồng
Address: 78, Street 3/2, 5B Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN ĐẠTẺH-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TIÊN
Mã số thuế:

5801395006

Địa chỉ: 78 đường 3/2, tổ dân phố 5B, Thị trấn Đạ Tẻh , Huyện Đạ Tẻh , Lâm Đồng
Address: 78, Street 3/2, 5B Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - HUYỆN ĐẠTẺH-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT
Mã số thuế:

5801395038

Địa chỉ: 78 đường 3/2, tổ dân phố 5B, Thị trấn Đạ Tẻh , Huyện Đạ Tẻh , Lâm Đồng
Address: 78, Street 3/2, 5B Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - HUYỆN ĐẠTẺH-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TIÊ
Mã số thuế:

5801395020

Địa chỉ: 78 đường 3/2, tổ dân phố 5B, Thị trấn Đạ Tẻh , Huyện Đạ Tẻh , Lâm Đồng
Address: 78, Street 3/2, 5B Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Hnv
Mã số thuế:

5801388760

Địa chỉ: Số 30/4 khu phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 30/4, 4D Quarter, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-11-2018

CÔNG TY TNHH PHI LONG HOÀNG MỸ 1
Mã số thuế:

5801371534

 Điện thoại:

0933.556.799

Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, Tổ dân phố 3, Thị trấn Đạ Tẻh , Huyện Đạ Tẻh , Lâm Đồng
Address: Pham Ngoc Thach Street, Civil Group 3, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/03/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kiến Trúc Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801367111

Địa chỉ: Số 6, Khu phố 5A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 6, 5a Quarter, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp