Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tà Nung- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe'la
Mã số thuế:

5801377416

Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 11, Hamlet 4, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-06-2018

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CƯU PHAT TRIÊN CA PHÊ VIÊÊT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

0314296622-001

Địa chỉ: Tổ 8, Thôn 5, Xã Tà Nung , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Hamlet 5, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/12/2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KEEL - CHI NHÁNH TÀ NUNG
Mã số thuế:

0313407410-001

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tà Nung , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/11/2017

Công Ty TNHH Lê Văn Nhạc
Mã số thuế:

5801325584

Địa chỉ: Tổ 4, thôn 2 - Xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: Civil Group 4, Hamlet 2, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-11-2016

Công Ty TNHH Thảo Quân Anh
Mã số thuế:

5801309952

Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 2 - Xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: Civil Group 2, Hamlet 2, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-05-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Nghi Đà Lạt
Mã số thuế:

5801304947

 Điện thoại:

0977.655.278

Địa chỉ: Tổ 10, Thôn 4 - Xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: Civil Group 10, Hamlet 4, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25-03-2016

Công Ty TNHH Gia Huy Đà Lạt
Mã số thuế:

5801302107

 Điện thoại:

0977.655.278

Địa chỉ: Tổ 10, Thôn 4 - Xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: Civil Group 10, Hamlet 4, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-02-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cil Múp Tà Nung
Mã số thuế:

5801285405

 Điện thoại:

0911.234.004

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-10-2015

Công Ty TNHH Thiện Huân
Mã số thuế:

5801279458

 Điện thoại:

0979.266.541

Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 2 - Xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: Civil Group 2, Hamlet 2, Ta Nung Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-08-2015