Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 9- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN 819 ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

5801448762

Địa chỉ: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 148, Yersin Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20/11/2020

Công Ty Cổ Phần Thành Hưng Đà Lạt
Mã số thuế:

5801448709

 Điện thoại:

(0238) 9895589

Địa chỉ: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 148, Yersin Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-11-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Nam Group
Mã số thuế:

5801446645

 Điện thoại:

(0263) 3902220

Địa chỉ: Số 77 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 77 Hung Vuong, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-10-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

5801446155

Địa chỉ: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 148, Yersin Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TRIỀU CƯƠNG THỔ ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

5801445112

Địa chỉ: Số 51D, đường Hùng Vương, Phường 9 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 51D, Hung Vuong Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT BẤT ĐỘNG SẢN
Mã số thuế:

5801444461

 Điện thoại:

0966115109

Địa chỉ: Số 148, Yersin, Phường 9 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 148, Yersin, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06/10/2020

CÔNG TY CP SCARAB NGUYEN
Mã số thuế:

5801443098

Địa chỉ: Số 93 đường Lý Thường Kiệt, Phường 9 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 93, Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17/09/2020

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN NGUYÊN
Mã số thuế:

5801442834

 Điện thoại:

0843354555

Địa chỉ: Số 42, đường Phan Chu Trinh, Phường 9 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 42, Phan Chu Trinh Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp