Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU MIỀN NAM - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

3700640882-012

 Điện thoại:

0949.172.078

Địa chỉ: Số 58B đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Address: No 58B, Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25/10/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Khánh Hằng
Mã số thuế:

5801312144

Địa chỉ: Số 69, Nguyễn Siêu - Phường 7 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: No 69, Nguyen Sieu, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-06-2016

Công Ty TNHH Nam Việt Đà Lạt
Mã số thuế:

5801306197

Địa chỉ: Số 29D đường Nguyễn Siêu - Phường 7 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: No 29D, Nguyen Sieu Street, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-04-2016