Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Dịch Vụ Đà Lạt Team

Ngày thành lập: 08-12-2017

Địa chỉ: Số 46E Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 46e Nguyen Sieu, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Điều hành tua du lịch (Tour operation)

Mã số thuế 5801359576
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Dịch Vụ Đà Lạt Team
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lâm Đồng
Người đại diện Nguyễn Dục Thự

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Du Lịch Và Dịch Vụ Đà Lạt Team

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính