Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Cao Nguyên Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-06-2018

Địa chỉ: Số 79 đường Nguyễn Hoàng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 79, Nguyen Hoang Street, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Mã số thuế 5801378071
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Cao Nguyên Lâm Đồng
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lâm Đồng
Người đại diện Nguyễn Văn Tuân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Vật Liệu Xây Dựng Cao Nguyên Lâm Đồng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính