Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 6- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC FIVE STARS
Mã số thuế:

5801389041

Địa chỉ: Số 153 đường Hai Bà Trưng, Phường 6 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 153, Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH PCCC DƯƠNG MINH
Mã số thuế:

5801388880

Địa chỉ: Số 9K/11B Hai Bà Trưng, Phường 6 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 9K/11B Hai Ba Trung, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05/11/2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hùng Vương Đà Lạt
Mã số thuế:

5801384290

Địa chỉ: Số 182 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 182 Hai Ba Trung, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Thần Gió
Mã số thuế:

5801383716

Địa chỉ: Số 37 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 37, Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-08-2018

Công Ty TNHH Ý Hưng Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801380673

Địa chỉ: Số 469 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 469, Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-07-2018

CÔNG TY TNHH AN KHẢI MINH
Mã số thuế:

5801377127

Địa chỉ: Số 47/2, đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 47/2, Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29/05/2018

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Tuấn
Mã số thuế:

5801375754

Địa chỉ: Số 105 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 105, Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-05-2018

Công Ty TNHH Pyp
Mã số thuế:

5801374969

Địa chỉ: Số 1/2 đường Mai Hắc Đế, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 1/2, Mai Hac De Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Kete
Mã số thuế:

5801374479

Địa chỉ: Số 190 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 190 Hai Ba Trung, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp