Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH PORO ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

5801394570

Địa chỉ: C29, Khu quy hoạch An Sơn, Phường 4 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: C29, Khu Quy Hoach An Son, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Agri Trend
Mã số thuế:

5801388915

Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 26, Nguyen Trung Truc Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT CITY
Mã số thuế:

5801386347

Địa chỉ: Số 44 đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 4 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 44, Mac Dinh Chi Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02/10/2018

CÔNG TY TNHH VNKR
Mã số thuế:

5801382141

Địa chỉ: Số 41/2 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 41/2, Huyen Tran Cong Chua Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03/08/2018

Công Ty TNHH Edupis
Mã số thuế:

5801381606

Địa chỉ: Số 36 đường Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 36, Tran Le Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Đà Lạt Số
Mã số thuế:

5801379614

Địa chỉ: Số 72 đường Ngô Thì Nhậm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 72, Ngo Thi Nham Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty TNHH Tân Hưng Linh Đà Lạt
Mã số thuế:

5801379357

Địa chỉ: Hẻm 27 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hem 27, Le Hong Phong Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp