Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỌ XUÂN PHÚC
Mã số thuế:

5801306743

 Điện thoại:

(0263) 3985868

Địa chỉ: Số 1/2 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Address: No 1/2 Bui Thi Xuan, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/04/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DALATESE
Mã số thuế:

5801306398

 Điện thoại:

(0263) 3504080

Địa chỉ: Số 3B Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Address: No 3b Thong Thien Hoc, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08/04/2016

Công Ty TNHH Hồng Phát Đà Lạt
Mã số thuế:

5801304231

 Điện thoại:

(0263) 3553278

Địa chỉ: Số 23 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: No 23 Dinh Tien Hoang, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-03-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Toàn Cầu Chất Lượng Cao
Mã số thuế:

5801304111

 Điện thoại:

(0263) 3989599

Địa chỉ: Số 170 đường Chu Văn An, tổ 17 - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: No 170, Chu Van An Street, Civil Group 17, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-03-2016

Công Ty TNHH Thiên Phúc
Mã số thuế:

5800402691

 Điện thoại:

(0263) 829463

Địa chỉ: 56C Bùi Thị Xuân - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: 56c Bui Thi Xuan, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01-12-2003

CTy TNHH Hưng Phú
Mã số thuế:

5800365023

 Điện thoại:

(0263) 520111

Địa chỉ: 4D1 Bùi Thị Xuân - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: 4d1 Bui Thi Xuan, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-12-2002

Công Ty TNHH Tín Thành
Mã số thuế:

5800453537

 Điện thoại:

(0263) 833392

Địa chỉ: 55/1 Thông Thiên Học - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: 55/1 Thong Thien Hoc, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (Wholesale of machines, equipment and machine spare parts )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-06-2005

Công Ty Cổ Phần Bạch Tuộc Số
Mã số thuế:

5801210657

 Điện thoại:

(028) 73006016

Địa chỉ: Số 215/4, Phan Đình Phùng - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Address: No 215/4, Phan Dinh Phung, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-11-2013