Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Green Life Đà Lạt
Mã số thuế:

5801385456

Địa chỉ: Số 1A Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 1a Ngo Gia Tu, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-09-2018

Công Ty TNHH Vĩnh Tân Agricare
Mã số thuế:

5801378628

Địa chỉ: H22, Tổ dân phố Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: H22, Thai An Civil Group, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-06-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WARRANTEK - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHI
Mã số thuế:

1801303488-004

Địa chỉ: Số 01 đường DT 723, Phường 12 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 01, Dt 723 Street, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Technical inspection and analysis)

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2017

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 279
Mã số thuế:

5801342491

 Điện thoại:

0933.685.868

Địa chỉ: Số 88 đường Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 88, Nguyen Huu Cau Street, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16/05/2017

Công Ty TNHH Vận Tải Và Nông Sản Quyết Thắng
Mã số thuế:

5801327020

Địa chỉ: Tổ Thái An, đường Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Thai An Civil Group, Ngo Gia Tu Street, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-12-2016

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT NGÀN HOA
Mã số thuế:

5801322079

 Điện thoại:

0937.709.809

Địa chỉ: Số 37/7 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Address: No 37/7 Thai Phien, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/09/2016