Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NÔNG TÍN PHÁT
Mã số thuế:

5801388224

Địa chỉ: Số 118 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường 11 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 118, Huynh Tan Phat Street, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY CP DƯỢC VIỆT Y
Mã số thuế:

5801383762

Địa chỉ: 91 Hùng Vương, Phường 11 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: 91 Hung Vuong, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31/08/2018

Công Ty TNHH Tm - Dv Hoa Anh Đà Lạt
Mã số thuế:

5801372619

Địa chỉ: Số 300/5 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 300/5 Tu Phuoc, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Tôn Thép Đà Lạt
Mã số thuế:

5801369599

Địa chỉ: Số 92 đường Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 92, Hung Vuong Street, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-03-2018

Công Ty TNHH Ttnn
Mã số thuế:

5801367471

Địa chỉ: Số 65/2 Đa Phước 2, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 65/2 Da Phuoc 2, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-01-2018

Công Ty TNHH Phúc Cát
Mã số thuế:

5801363822

Địa chỉ: Số 103/2 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 103/2 Tu Phuoc, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-01-2018

Công Ty TNHH Minh Gia Quý
Mã số thuế:

5801358572

Địa chỉ: Số 123 Tự Phước, Trại Mát, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 123 Tu Phuoc, Trai Mat, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-11-2017

Công Ty TNHH Nông Sản Tâm Tâm
Mã số thuế:

5801354024

Địa chỉ: Số 14 tổ Lâm Văn Thanh, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 14 Lam Van Thanh Civil Group, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10-10-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Hà Tài
Mã số thuế:

5801348863

Địa chỉ: Tổ Đa Phước 2, Tự Phước, Trại Mát, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Da Phuoc 2 Civil Group, Tu Phuoc, Trai Mat, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-08-2017

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ D'lats
Mã số thuế:

5801345485

Địa chỉ: Số 32/31 đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 32/31, Nam Ho Street, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-06-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp