Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đăng An Đl
Mã số thuế:

5801396105

Địa chỉ: Kios 47, Khu B Chợ Đà Lạt, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Kios 47, Khu B Cho Da Lat, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THU- TP ĐÀ LẠT - CCT KHU VỰC ĐÀ LẠT - LẠC DƯƠNG
Mã số thuế:

5801393753

Địa chỉ: 6 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 1 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: 6 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - TP ĐÀ LẠT - CCT KHU VỰC ĐÀ LẠT - LẠC DƯƠNG
Mã số thuế:

5801393739

Địa chỉ: 6 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 1 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: 6 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - TP ĐÀ LẠT - CCT KHU VỰC ĐÀ LẠT - LẠC
Mã số thuế:

5801393760

Địa chỉ: 6 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: 6 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI- TP ĐÀ LẠT - CCT KHU VỰC ĐÀ LẠT - LẠC DƯƠNG
Mã số thuế:

5801393746

Địa chỉ: 6 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 1 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: 6 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22/12/2018

Công Ty TNHH Feel Good Spa
Mã số thuế:

5801389852

Địa chỉ: Số 6F đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 6F, Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH HT BEAUTY
Mã số thuế:

5801388168

Địa chỉ: Lầu 3, Khu Đà Lạt Center, Phường 1 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: Lau 3, Khu Da Lat Center, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Ánh Sáng Đà Lạt
Mã số thuế:

5801381116

Địa chỉ: Số 8, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 8, Nguyen Chi Thanh Street, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp