Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nhà Đất Thành Phố Đà Lạt
Mã số thuế:

5801449967

Địa chỉ: Số 6B đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 6B, Tran Hung Dao Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2020

Công Ty TNHH Hùng Thịnh Ld
Mã số thuế:

5801449903

 Điện thoại:

0906510025

Địa chỉ: Số 6B Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 6B Tran Hung Dao, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-12-2020

Công Ty TNHH Hđt Car
Mã số thuế:

5801449685

Địa chỉ: 161 đường Thánh Mẫu, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: 161, Thanh Mau Street, Ward 8, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-12-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều
Mã số thuế:

5801449283

 Điện thoại:

0987042739

Địa chỉ: Thửa 46-52 tờ bản đồ số 6, đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Thua 46-52 To Ban Do So 6, An Son Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-11-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đoàn Gia Nguyễn
Mã số thuế:

5801449290

 Điện thoại:

0987913279

Địa chỉ: Số nhà 5/40 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 5/40 Thong Thien Hoc, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-11-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN 819 ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

5801448762

Địa chỉ: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 148, Yersin Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp