Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Huoai- Lâm Đồng

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - HUYỆN ĐẠHUOAI-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TIÊN
Mã số thuế:

5801394965

Địa chỉ: 16 đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, Thị trấn Ma Đa Guôi , Huyện Đạ Huoai , Lâm Đồng
Address: 16, Hung Vuong Street, Civil Group 4, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN ĐẠHUOAI-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TIÊN
Mã số thuế:

5801394958

Địa chỉ: 16 đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, Thị trấn Ma Đa Guôi , Huyện Đạ Huoai , Lâm Đồng
Address: 16, Hung Vuong Street, Civil Group 4, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-HUYỆN ĐẠHUOAI-CCTKV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CT
Mã số thuế:

5801394997

Địa chỉ: 16 đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, Thị trấn Ma Đa Guôi , Huyện Đạ Huoai , Lâm Đồng
Address: 16, Hung Vuong Street, Civil Group 4, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

HTX NÔNG NGHIỆP THIÊN PHƯỚC
Mã số thuế:

5801394034

Địa chỉ: Thôn Phước Dũng, Xã Phước Lộc , Huyện Đạ Huoai , Lâm Đồng
Address: Phuoc Dung Hamlet, Phuoc Loc Commune, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty TNHH Sơn Nguyên Ld
Mã số thuế:

5801383674

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Đạ M'Ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 6, Da M'ri Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-08-2018

Công Ty TNHH Liên Trung Đạ Huoai
Mã số thuế:

5801379004

Địa chỉ: Tiểu khu 584B, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Tieu Khu 584b, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-06-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Tuấn Đạt
Mã số thuế:

5801371171

Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố 6, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Quarter 6, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-03-2018

Công Ty TNHH Lvl 68
Mã số thuế:

5801368757

Địa chỉ: Số 89 đường Phạm Ngọc Thạch, Tổ dân phố 5, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 89, Pham Ngoc Thach Street, Civil Group 5, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-02-2018

Công Ty TNHH Trường Phát T&t
Mã số thuế:

5801353197

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Đạ M'Ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 4, Da M'ri Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-09-2017

CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐÔNG - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT
Mã số thuế:

0300800046-003

 Điện thoại:

(0206) 3393812

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đạ Oai , Huyện Đạ Huoai , Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Da Oai Commune, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/09/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp