Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cát Tiên- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NGỌC TIÊN PHYSA
Mã số thuế:

5801396345

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đức Phổ , Huyện Cát Tiên , Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Duc Pho Commune, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - HUYỆN CÁT TIÊN CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TIÊN
Mã số thuế:

5801395052

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 8, Thị trấn Cát Tiên , Huyện Cát Tiên , Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-HUYỆN CÁT TIÊN-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁ
Mã số thuế:

5801395084

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 8, Thị trấn Cát Tiên , Huyện Cát Tiên , Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-HUYỆN CÁT TIÊN-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TI
Mã số thuế:

5801395077

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 8, Thị trấn Cát Tiên , Huyện Cát Tiên , Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN CÁT TIÊN CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT TI
Mã số thuế:

5801395045

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Cát Tiên , Huyện Cát Tiên , Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIA LÂM
Mã số thuế:

5801385135

Địa chỉ: Tổ dân phố 13, đường Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 13, Pham Van Dong Street, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18/09/2018

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HỒNG THỦY CÁT TIÊN
Mã số thuế:

5801384999

Địa chỉ: Thôn Tiến Thắng, Xã Gia Viễn , Huyện Cát Tiên , Lâm Đồng
Address: Tien Thang Hamlet, Gia Vien Commune, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Gia Viễn, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17/09/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG KHANG
Mã số thuế:

5801375708

Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 13, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14/05/2018

Công Ty TNHH Minh Hà Cát Tiên
Mã số thuế:

5801371735

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hưng, Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Nghia Hung Hamlet, Tu Nghia Commune, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-03-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Gạch Cao Cấp Không Nung Duy Nam
Mã số thuế:

5801352115

Địa chỉ: Thôn Cát Lâm 2, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Cat Lam 2 Hamlet, Phuoc Cat 1 Commune, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-09-2017

Công Ty TNHH Gia Bảo Phát Ct
Mã số thuế:

5801349419

Địa chỉ: TDP 6, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Tdp 6, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác (Other telecommunication)

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp