Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lộc Sơn- Thành phố Bảo Lộc- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT TTTK
Mã số thuế:

5801387358

Địa chỉ: Số 160/19 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 160/19, Nguyen Van Cu Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12/10/2018

Công Ty TNHH Thực Phẩm Dũng Tuấn
Mã số thuế:

5801378642

Địa chỉ: Số 1 đường Trần Hưng Đạo, Lô 1A, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 1, Tran Hung Dao Street, Lot 1a, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-06-2018

Công Ty TNHH Mtv T.a Bảo Lộc
Mã số thuế:

5801378610

Địa chỉ: Lô CN3 Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Lot CN3, Loc Son Industrial Zone, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-06-2018

Công Ty TNHH Thịnh Hưng Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801378233

Địa chỉ: Số 20/18 Tố Hữu, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 20/18 To Huu, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-06-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Tơ Lụa Việt Phúc
Mã số thuế:

5801375225

Địa chỉ: Một phần lô CN 11, Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Mot Phan, Lot CN 11, Loc Son Industrial Zone, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-05-2018

Công Ty TNHH Xd Tm Kim Thịnh Phát
Mã số thuế:

5801372030

Địa chỉ: Số 37B Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 37B Nguyen Van Cu, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-04-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bình Nguyên Bảo Lộc
Mã số thuế:

5801372009

Địa chỉ: Số 1/3, đường Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 1/3, Tue Tinh Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-03-2018

Công Ty TNHH Sx - Tm Giải Pháp Sh Smart Mother Em
Mã số thuế:

5801368041

Địa chỉ: Số 35/16 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 35/16, Nguyen Van Cu Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-01-2018

Công Ty TNHH Phú Đại Thịnh Phát
Mã số thuế:

5801368002

Địa chỉ: Số 96/22/22 Tố Hữu, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 96/22/22 To Huu, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-01-2018

Công Ty TNHH Trà Nai Vàng
Mã số thuế:

5801365065

Địa chỉ: Lô LN1-CN7 đường quy hoạch 7-8 Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Lot LN1-CN7, Quy Hoach 7-8 Street, Loc Son Industrial Zone, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp