Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bảo Lộc- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nam Hương
Mã số thuế:

5801395704

Địa chỉ: Số 39/9 đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 39/9, Ly Tu Trong Street, Ward 1, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-01-2019

CÔNG TY TNHH SAFFRON TÂY NAM Á
Mã số thuế:

5801395454

Địa chỉ: Số 1/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2 , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 1/2 Nguyen Binh Khiem, Ward 2, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HARUKO
Mã số thuế:

5801393591

Địa chỉ: Số 821A đường Trần Phú, Phường B-lao , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 821a, Tran Phu Street, B-Lao Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH CHÈ & CÀ PHÊ TẤN ĐẠT
Mã số thuế:

5801393305

Địa chỉ: Số 74 đường Trần Quốc Toản, Phường B-lao , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 74, Tran Quoc Toan Street, B-Lao Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Lopol In Việt Nam
Mã số thuế:

5801393062

Địa chỉ: Số 7 Yên Thế, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 7 Yen The, Ward 2, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Nga Tường Phát
Mã số thuế:

5801393087

Địa chỉ: Số 298 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 298, Nguyen Van Cu Street, Loc Phat Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ KHOA
Mã số thuế:

5801391192

Địa chỉ: Số 870/3/1 Quốc lộ 20, Thôn 4, Xã Lộc Châu , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 870/3/1, Highway 20, Hamlet 4, Loc Chau Commune, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05/12/2018

CÔNG TY TNHH NGỌC ĐIỆN QUANG
Mã số thuế:

5801389933

Địa chỉ: Số 17/2B đường Trần Quốc Toản, Phường B-lao , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 17/2B, Tran Quoc Toan Street, B-Lao Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH NGỌC ANH PP
Mã số thuế:

5801388231

Địa chỉ: Số 86 Phan Bội Châu, Phường 1 , Thành phố Bảo Lộc , Lâm Đồng
Address: No 86 Phan Boi Chau, Ward 1, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Wholesale of tobacco and rustic tobacco products)

Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp