Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Nhất Thiên Ân

Ngày thành lập: 27-02-2018

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Loc Thanh Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 5801369246
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xây Dựng Nhất Thiên Ân
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lâm Đồng
Người đại diện Vũ Bá Mạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Nhất Thiên Ân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính