Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Phan Đình Bảo Lộc
Mã số thuế:

5801302467

 Điện thoại:

(0263) 3720521

Địa chỉ: Số 04, đường Hàm Nghi - Thị trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: No 04, Ham Nghi Street, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25-02-2016

Văn Phòng Công Chứng Trịnh Tuấn Anh
Mã số thuế:

5801302072

 Điện thoại:

(0263) 3960079

Địa chỉ: 35 Trần Phú - Thị trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: 35 Tran Phu, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-02-2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng Dầu Liên Nghĩa - Chi Nhánh Liên Nghĩa 1
Mã số thuế:

5800280404-001

 Điện thoại:

(0263) 3840718

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Thanh Binh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2015

Công Ty TNHH Rtp Thiên Phúc
Mã số thuế:

5801286670

 Điện thoại:

0976.489.858

Địa chỉ: Số 467 Hùng Vương, tổ 3 - Thị trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: No 467 Hung Vuong, Civil Group 3, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-10-2015

Công Ty TNHH Mộc Kim Anh
Mã số thuế:

5801282644

 Điện thoại:

0947.526.586

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Hamlet 7, Loc Quang Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-09-2015

Công Ty TNHH Tôn Thép Phát Châu Bảo Lâm
Mã số thuế:

5801282203

 Điện thoại:

0907.330.083

Địa chỉ: Số 80, Hùng Vương - Thị trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: No 80, Hung Vuong, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10-09-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Bùi Gia Bảo
Mã số thuế:

5801281369

 Điện thoại:

0969.677.272

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Hamlet 1, Loc Bac Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01-09-2015