Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN PHÚ CƯỜNG
Mã số thuế:

5801352838

 Điện thoại:

0969.160.541

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Lộc An , Huyện Bảo Lâm , Lâm Đồng
Address: Hamlet 11, Loc An Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21/09/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lalisa
Mã số thuế:

5801347348

Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 5, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-07-2017

Công Ty TNHH Ánh Dương Hd
Mã số thuế:

5801345894

Địa chỉ: Tổ 20, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 20, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-07-2017

Công Ty TNHH Thông Đạt Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801341635

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Loc Nam Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-05-2017

Công Ty TNHH Nông Quý
Mã số thuế:

5801338329

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Loc Thanh Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-03-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Thịnh Phú
Mã số thuế:

5801337075

Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 2, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-03-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Vận Tải Kim Thịnh
Mã số thuế:

5801336466

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Loc Nam Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-03-2017