Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đông Hùng Đh
Mã số thuế:

5801358565

Địa chỉ: Số 467 đường Hùng Vương, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 467, Hung Vuong Street, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-11-2017

Công Ty TNHH Đt Tm Dv Minh Trung
Mã số thuế:

5801358396

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 2, Loc Bao Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-11-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Hà Minh
Mã số thuế:

5801356261

Địa chỉ: Số 118 Cát Quế, Tổ 21, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 118 Cat Que, Civil Group 21, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07-11-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÂM ĐỒNG
Mã số thuế:

0305651479-001

Địa chỉ: Lô C5 - C6 Cụm Công nghiệp Lộc Thắng, Thị trấn Lộc Thắng , Huyện Bảo Lâm , Lâm Đồng
Address: Lot C5 - C6 Cum Cong Nghiep Loc Thang, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18/10/2017