Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT BẢO LÂM
Mã số thuế:

5801396176

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Lộc Thắng , Huyện Bảo Lâm , Lâm Đồng
Address: Civil Group 8, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08/01/2019

Công Ty Cổ Phần Gỗ Hoàng Anh
Mã số thuế:

5801391925

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 16, Loc Thanh Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-12-2018

Công Ty TNHH Vận Tải Nam Quang Bảo Lâm
Mã số thuế:

5801388400

Địa chỉ: Số 132 đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 132, Tran Hung Dao Street, Loc Thang Town, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-10-2018

Công Ty TNHH Nga Mười Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801382173

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Loc Tan Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07-08-2018

Công Ty Cổ Phần Maw
Mã số thuế:

5801380627

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Loc Tan Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp