Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Công Ty TNHH Mỹ Đức Ý
Mã số thuế:

5801420012

Địa chỉ: Số 334 đường Hùng Vương, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 334, Hung Vuong Street, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-11-2019

Công Ty TNHH Phúc Hưng Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801419634

Địa chỉ: Tổ dân phố 3C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: 3C Civil Group, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thiên An Group
Mã số thuế:

5801419680

Địa chỉ: Số 60/3 Đồng Tâm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 60/3 Dong Tam, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Liêu Trần Di Linh
Mã số thuế:

5801419659

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 7, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản Sài Gòn - Đà Lạt Spc
Mã số thuế:

5801419602

Địa chỉ: Phòng 1.3 Nhà Văn hóa Lao Động, Số 1 đường Trần Quốc Toản, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Zoom 1.3 Nha Van Hoa Lao Dong, No 1, Tran Quoc Toan Street, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Phúc Khang Cát Tiên
Mã số thuế:

5801419465

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 14, Cat Tien Town, Cat Tien District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Quang Mạnh Quý
Mã số thuế:

5801419458

Địa chỉ: Thôn Yên Thành, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Yen Thanh Hamlet, Da Don Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Cường
Mã số thuế:

5801419433

Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Đa Thọ, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 2, Da Tho Hamlet, Xuan Tho Commune, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty Cổ Phần Thành Hiếu Farm
Mã số thuế:

5801419218

Địa chỉ: Số 3 Thăng Long, Tổ dân phố Hợp Thành, Thị Trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 3 Thang Long, Hop Thanh Civil Group, Lac Duong Town, Lac Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Easy Grow
Mã số thuế:

5801419296

Địa chỉ: Số 98/4A Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 98/4a Hung Vuong, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp