Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Công Ty TNHH An Thiên Phát Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801426945

Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Đức, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Nghia Duc Civil Group, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-01-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Tuấn Vi
Mã số thuế:

5801426938

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 2, Ha Lam Commune, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngũ Hoàng Quốc
Mã số thuế:

5801426688

Địa chỉ: Số nhà 147 - 149 đường Trần Quốc Toản, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 147 - 149, Tran Quoc Toan Street, B'Lao Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Minh Huy Đr
Mã số thuế:

5801426695

Địa chỉ: Số 67 Thôn Liên Hương, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 67, Lien Huong Hamlet, Da Rsal Commune, Dam Rong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Nông Sản Phạm Thị Minh
Mã số thuế:

5801426857

Địa chỉ: Tổ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 20, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Vũ Văn Hoàng
Mã số thuế:

5801426800

Địa chỉ: Số 14 Trần Khánh Dư, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 14 Tran Khanh Du, Loc Phat Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Tm & Dv Hoàng Văn
Mã số thuế:

5801425959

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Ma Da Guoi Commune, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Phạm Quốc Tuân
Mã số thuế:

5801426374

Địa chỉ: Số 380 đường Hùng Vương, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 380, Hung Vuong Street, Ma Da Guoi Town, Da Huoai District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Lương Tùng
Mã số thuế:

5801426381

Địa chỉ: Số 49 Chu Văn An, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 49 Chu Van An, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp