Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẶC SẢN HUỲNH GIA
Mã số thuế:

5801437658

Địa chỉ: 71D Hoàng Hoa Thám, Phường 10 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: 71D Hoang Hoa Tham, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH VLXD HUY HOÀNG
Mã số thuế:

5801437665

Địa chỉ: Số 24B, Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 24B, To Hien Thanh, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV CAT ART
Mã số thuế:

5801437432

Địa chỉ: Lô A8, Khu Quy Hoạch Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Lot A8, Khu Quy Hoach Nguyen Huu Cau, Ward 12, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH TA-HP
Mã số thuế:

5801437506

Địa chỉ: Số 13 Đường Quy Hoạch Số 10, Khu Phố 3, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 13, Quy Hoach So 10 Street, Quarter 3, Loc Tien Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10/07/2020

Công Ty TNHH Đại Phát Real
Mã số thuế:

5801437601

Địa chỉ: Số 117 đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 117, Tran Phu Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-07-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Anh Em
Mã số thuế:

5801437552

Địa chỉ: Số 351 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 351 Hai Ba Trung, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-07-2020

Công Ty TNHH Lamaco
Mã số thuế:

5801437545

Địa chỉ: Lô A-13, Khu Quy Hoạch Viện Hạt Nhân, Đường Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Lot A-13, Khu Quy Hoach Vien Hat Nhan, Hung Vuong Street, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-07-2020

Công Ty TNHH Ts Food Vn
Mã số thuế:

5801437591

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 7, Hoa Nam Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Nam, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-07-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ladocons
Mã số thuế:

5801437496

Địa chỉ: Thửa đất số 1073, Tờ bản đồ số 26, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Thua Dat So 1073, To Ban Do So 26, Hiep Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-07-2020

CÔNG TY TNHH HƯNG DŨNG LÂM ĐỒNG
Mã số thuế:

5801437369

Địa chỉ: Hẻm 30 đường Triệu Việt Vương, Phường 3 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: Hem 30, Trieu Viet Vuong Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp