Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phong Thổ- Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Hiệp Phát 68
Mã số thuế:

6200107336

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Address: Khu Kinh Te Cua Khau Ma Lu Thang, Ma Ly Pho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 29-04-2020

Công Ty TNHH Mtv Hồng Châu
Mã số thuế:

6200102747

Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Address: Khu Kinh Te Cua Khau Ma Lu Thang, Ma Ly Pho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 19-05-2019

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI
Mã số thuế:

6200101479

Địa chỉ: Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Tan Seo Phin Hamlet, Mo Si San Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 09/01/2019

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG
Mã số thuế:

6200101415

Địa chỉ: Xã Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Ma Ly Pho Commune, Ma Ly Pho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT PHONG THỔ
Mã số thuế:

6200101214

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Phong Tho Town, Phong Tho Town, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT PHONG THỔ
Mã số thuế:

6200101207

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Phong Tho Town, Phong Tho Town, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 28/12/2018

HỢP TÁC XÃ HỒ CHÂU
Mã số thuế:

6200099050

Địa chỉ: Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: San Bay Hamlet, Sin Suoi Ho Commune, Sin Suoi Ho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 29/08/2018

HỢP TÁC XÃ VIỆT TRUNG
Mã số thuế:

6200098096

Địa chỉ: khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Khu Kinh Te Cua Khau Ma Lu Thang, Ma Ly Pho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 18/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp