Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Chè Lai Châu

Ngày thành lập: 20-09-2018

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 8, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 6200099318
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Chè Lai Châu
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Lai Châu
Người đại diện Nguyễn Thanh Quang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Phát Triển Thương Hiệu Chè Lai Châu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính