Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lai Châu

Công Ty CP Tập Đoàn Opto
Mã số thuế:

6200104494

Địa chỉ: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 277, Nguyen Trai Street, Quyet Tien Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Lai Châu

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Mắc Ca Tây Bắc
Mã số thuế:

6200104423

Địa chỉ: bản Nậm Loỏng 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Nam Loong 3 Hamlet, Quyet Thang Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây lâu năm khác (Growing other perennial crops)

Lai Châu

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Hải Đông
Mã số thuế:

6200104409

Địa chỉ: số nhà 30, đường Lò Văn Hặc, Tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 30, Lo Van Hac Street, Civil Group 10, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Lai Châu

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Ban Mai Xanh
Mã số thuế:

6200104342

Địa chỉ: Số nhà 52, phố Cù Chính Lan, Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 52, Cu Chinh Lan Street, Civil Group 22, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Lai Châu

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Gia Long
Mã số thuế:

6200104247

Địa chỉ: Số nhà 033, nhánh 2, Đường Hoàng Minh Giám, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 033, Nhanh 2, Hoang Minh Giam Street, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Lai Châu

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Mv Minh Ngọc
Mã số thuế:

6200104215

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 6, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Lai Châu

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Pu Lai Châu
Mã số thuế:

6200104085

Địa chỉ: Số nhà 46, khu trung tâm thương mại, tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 46, Khu Trung Tam Thuong Mai, Civil Group 18, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Phúc Lộc Lc
Mã số thuế:

6200104053

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 5, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Lai Châu

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Minh Quang
Mã số thuế:

6200103998

Địa chỉ: Số nhà 022, tổ 11, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 022, Civil Group 11, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Lai Châu

Ngày thành lập: 30-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp