Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Nậm Đích 2
Mã số thuế:

6200112174

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 23, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 28-12-2020

CÔNG TY TNHH MTV THẾ DUYÊN
Mã số thuế:

6200112167

Địa chỉ: Số 081, đường Chu Văn An, tổ 3, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 081, Chu Van An Street, Civil Group 3, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Lai Châu

Ngày thành lập: 28/12/2020

Công Ty TNHH Mtv Thiên Hà 25
Mã số thuế:

6200112093

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 15, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Lai Châu

Ngày thành lập: 22-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Mạnh Kiên
Mã số thuế:

6200112015

Địa chỉ: 136 Điện Biên Phủ, khu 10, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu
Address: 136 Dien Bien Phu, Khu 10, Than Uyen Town, Than Uyen District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Ngày thành lập: 15-12-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hùng Phát
Mã số thuế:

6200111999

 Điện thoại:

0978931064

Địa chỉ: Số nhà 048, tổ 10, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 048, Civil Group 10, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Lai Châu

Ngày thành lập: 14-12-2020

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Mã số thuế:

6200111942

Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà số 1, khu hành chính các đơn vị SN, tổ 23, Phường Đông Phong , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: 7th Floor, Building 1, Khu Hanh Chinh Cac Don Vi SN, Civil Group 23, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/12/2020

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Và Xây Dựng Thanh Phong
Mã số thuế:

6200111928

 Điện thoại:

0973806760

Địa chỉ: Bản Sân Bay, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Address: San Bay Hamlet, Tam Duong Town, Tam Duong District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Ngày thành lập: 11-12-2020

CÔNG TY TNHH MTV TÂY ĐÔ TB
Mã số thuế:

6200111886

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 23, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 09/12/2020

HỢP TÁC XÃ TUẤN THÀNH
Mã số thuế:

6200111854

Địa chỉ: Bản Nà Ngò xã Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ , Huyện Tân Uyên , Lai Châu
Address: Na Ngo Hamlet, Nam So Commune, Nam So Commune, Tan Uyen District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Ngày thành lập: 08/12/2020

Công Ty TNHH Hải Long Phát
Mã số thuế:

6200111639

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 5, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Lai Châu

Ngày thành lập: 30-11-2020

Công Ty TNHH Mtv Hải Hà Lai Châu
Mã số thuế:

6200111621

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 7, Quyet Tien Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Lai Châu

Ngày thành lập: 30-11-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp