Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lai Châu

Công Ty TNHH Dương Gia Lai Châu
Mã số thuế:

6200101736

Địa chỉ: Số nhà 328 Trần Hưng Đạo, Tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 328 Tran Hung Dao, Civil Group 11, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Lai Châu

Ngày thành lập: 25-01-2019

HỢP TÁC XÃ MAI LINH
Mã số thuế:

6200101599

Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè , Huyện Mường Tè , Lai Châu
Address: Khu 10, Muong Te Town, Muong Te District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Mường Tè, Lai Châu

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ CHÂU
Mã số thuế:

6200101528

Địa chỉ: Số nhà 009, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 009, Ho Tung Mau Street, Civil Group 2, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÌN HỒ
Mã số thuế:

6200101510

Địa chỉ: Số 009 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 2, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 009, Ho Tung Mau Street, Civil Group 2, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/01/2019

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI
Mã số thuế:

6200101479

Địa chỉ: Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Tan Seo Phin Hamlet, Mo Si San Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN
Mã số thuế:

6200101447

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên , Huyện Tân Uyên , Lai Châu
Address: Civil Group 26, Tan Uyen Town, Tan Uyen District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH QUANG HUY
Mã số thuế:

6200101380

Địa chỉ: Tổ 26, Phường Đông Phong , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: Civil Group 26, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Lai Châu

Ngày thành lập: 03/01/2019

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG
Mã số thuế:

6200101415

Địa chỉ: Xã Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho , Huyện Phong Thổ , Lai Châu
Address: Ma Ly Pho Commune, Ma Ly Pho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp