Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN LONG
Mã số thuế:

6200110378

Địa chỉ: Bản Cắng Đắng, Xã San Thàng , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: Cang Dang Hamlet, San Thang Commune, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (Pig breeding and pig production)

Lai Châu

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH HUYỀN
Mã số thuế:

6200110297

Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ 18, Phường Tân Phong , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 35, Civil Group 18, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình điện (Construction of electricity works)

Lai Châu

Ngày thành lập: 16/09/2020

TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG PHONG
Mã số thuế:

6200110219

Địa chỉ: Phường Đông Phong, Phường Đông Phong , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: Dong Phong Ward, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 08/09/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phong The
Mã số thuế:

6200110191

Địa chỉ: Số nhà 201, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 201, Civil Group 3, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 07-09-2020

Công Ty TNHH Mtv Xd&tm Số 36
Mã số thuế:

6200110177

Địa chỉ: Số nhà 10, Tổ 19, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 10, Civil Group 19, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 04-09-2020

Công Ty TNHH Mtv Minh Long
Mã số thuế:

6200110071

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: Civil Group 6, Quyet Tien Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Lai Châu

Ngày thành lập: 31-08-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Q&s
Mã số thuế:

6200110089

 Điện thoại:

0818060887

Địa chỉ: Số nhà 183, đường 19/8, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 183, Street 19/8, Civil Group 3, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Lai Châu

Ngày thành lập: 31-08-2020

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Đất Hiếm Minh Ngân
Mã số thuế:

6200110057

 Điện thoại:

0915967695

Địa chỉ: Bản Hua Bó, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Address: Hua Bo Hamlet, Tam Duong Town, Tam Duong District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Ngày thành lập: 28-08-2020

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Lai Châu
Mã số thuế:

6200110032

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Address: Ho Ta Hamlet, Tam Duong Town, Tam Duong District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Ngày thành lập: 27-08-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp