Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tu Mơ Rông- Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN VĂN THÀNH KON TUM
Mã số thuế:

6101254530

Địa chỉ: Làng Năng Nhỏ 1, Xã Đắk Sao , Huyện Tu Mơ Rông , Kon Tum
Address: Nang Nho 1 Village, Dak Sao Commune, Tu Mo Rong District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG KIM HOÀN
Mã số thuế:

6101243698

 Điện thoại:

0905.275.158

Địa chỉ: thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà , Huyện Tu Mơ Rông , Kon Tum
Address: Mo Pa Hamlet, Dak Ha Commune, Tu Mo Rong District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày thành lập: 28/03/2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nông Nghiệp Và Dược Liệu Đồng Xanh Kon Tum
Mã số thuế:

6101241965

Địa chỉ: Thôn Lộc Bông, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum
Address: Loc Bong Hamlet, Ngok Lay Commune, Tu Mo Rong District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày thành lập: 16-01-2018

Công Ty TNHH Tân Tiến
Mã số thuế:

6100209084

 Điện thoại:

(0206) 0831105

Địa chỉ: Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Address: Tu Mo Rong Commune, Huyen Tu Mo Rong, Tu Mo Rong District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày thành lập: 07-09-2005

Công ty TNHH Cát Tường
Mã số thuế:

6100379216

Địa chỉ: Thôn MôPảh - Xã ĐăkHà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Address: Mopah Hamlet, Dakha Commune, Tu Mo Rong District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác (Other specialized wholesale)

Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày thành lập: 22-04-2009

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Tuấn Nam
Mã số thuế:

6101198131

Địa chỉ: Thôn Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Address: Kon Tun Hamlet, Dak Ha Commune, Tu Mo Rong District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Ngày thành lập: 12-11-2015

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp