Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sa Thầy- Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Phước Loan Kon Tum
Mã số thuế:

6101264088

Địa chỉ: 28 Lê Duẩn, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: 28 Le Duan, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Duyên Phượng
Mã số thuế:

6101262732

Địa chỉ: Thôn Gia Xiêng, Xã Rơ Kơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: Gia Xieng Hamlet, Ro Koi Commune, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Rờ kơi, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 16-09-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CQL-CCT SA THẦY
Mã số thuế:

6101253784

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: 70 Hung Vuong, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SA THẦY
Mã số thuế:

6101253424

Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương, Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: No 70, Hung Vuong Street, Hamlet 2, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty TNHH Song Song Vy
Mã số thuế:

6101242493

Địa chỉ: Thôn Nhơn An, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: Nhon An Hamlet, Sa Son Commune, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Sa sơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 01-02-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Điện Thoại Di Động Bảy Thảo
Mã số thuế:

6101233298

Địa chỉ: Số nhà 308, Đường Trần Hưng Đạo, Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: No 308, Tran Hung Dao Street, Hamlet 1, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 14-07-2017

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn - Xây Dựng Tài Lộc Kon Tum
Mã số thuế:

6101219688

Địa chỉ: Số nhà 21, Đường Hoàng Hoa Thám, Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: No 21, Hoang Hoa Tham Street, Hamlet 1, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 10-01-2017

Công Ty TNHH Mtv Xnk Tinh Bột Sắn Thuận An
Mã số thuế:

6101219254

Địa chỉ: Thôn Nhơn Bình, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: Nhon Binh Hamlet, Sa Nhon Commune, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Sa nhơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 03-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp