Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sa Thầy- Kon Tum

CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN PHÚ SA THẦY
Mã số thuế:

6101275481

 Điện thoại:

0961278666

Địa chỉ: Thôn Đăk Vớt, Xã Hơ Moong , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: Dak Vot Hamlet, Ho Moong Commune, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Hơ moong, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 15/09/2020

CÔNG TY TNHH THUÂN TÂM
Mã số thuế:

6101270250

Địa chỉ: Thôn Tân Sang, Xã Hơ Moong , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: Tan Sang Hamlet, Ho Moong Commune, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hơ moong, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 02/06/2020

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Phước Loan Kon Tum
Mã số thuế:

6101264088

 Điện thoại:

0974491379

Địa chỉ: 28 Lê Duẩn, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: 28 Le Duan, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh D&t
Mã số thuế:

6101263084

 Điện thoại:

0898699788

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: Tran Quoc Toan Street, Hamlet 1, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Long Giang Kon Tum
Mã số thuế:

6101262612

 Điện thoại:

0912149957

Địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Address: Binh Giang Hamlet, Sa Binh Commune, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-09-2019

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯƠNG THÚY SA THẦY
Mã số thuế:

6101254467

 Điện thoại:

0935985454

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thôn 4, Thị trấn Sa Thầy , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: Le Duan Street, Hamlet 4, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CQL-CCT SA THẦY
Mã số thuế:

6101253784

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: 70 Hung Vuong, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SA THẦY
Mã số thuế:

6101253424

 Điện thoại:

(0260) 3821115

Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương, Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy , Huyện Sa Thầy , Kon Tum
Address: No 70, Hung Vuong Street, Hamlet 2, Sa Thay Town, Sa Thay District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 25/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp