Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Bình- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV LAND FOREST
Mã số thuế:

6101250832

Địa chỉ: Thôn 4 Xã Hòa Bình, Xã Hòa Bình , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: Hamlet 4, Hoa Binh Commune, Hoa Binh Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Xã Hoà Bình, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Phúc Kon Tum
Mã số thuế:

6101054242

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hòa Bình - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hamlet 2, Hoa Binh Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Bình, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-01-2012

UBND Xã Hoà Bình
Mã số thuế:

6100224244

 Điện thoại:

(0206) 0864032

Địa chỉ: Xã Hoà Bình - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hoa Binh Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hoà Bình, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-07-2006