Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đoàn Kết- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Hoa Lộc Kon Tum
Mã số thuế:

6101204057

 Điện thoại:

0905.100.290

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hamlet 5, Doan Ket Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đoàn Kết, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 22-01-2016