Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đăk Cấm- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv 01 Thái Phương
Mã số thuế:

6101242052

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Thôn 9, Xã Đắk Cấm, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Vo Nguyen Giap Street, Hamlet 9, Dak Cam Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 17-01-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Dung Phát
Mã số thuế:

6101193609

 Điện thoại:

(0203) 3757777

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Cấm - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hamlet 9, Dak Cam Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 29-07-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Loan An Phú
Mã số thuế:

6101190598

 Điện thoại:

0983.440.579

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thôn 9 - Xã Đắk Cấm - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Vo Nguyen Giap Street, Hamlet 9, Dak Cam Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06-05-2015

UBND Xã Đăk Cấm
Mã số thuế:

6100224170

 Điện thoại:

(0206) 0865075

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đăk Cấm - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hamlet 1, Dak Cam Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-07-2006