Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trường Chinh- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nam Thành Kon Tum
Mã số thuế:

6101191062

 Điện thoại:

(0227) 4666668

Địa chỉ: Số nhà 48, Đường Lê Văn Tám - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 48, Le Van Tam Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 21-05-2015

Công Ty TNHH Mtv Trang Trí Nội Thất Hoàng Phước Oanh
Mã số thuế:

6101191030

 Điện thoại:

0964487587

Địa chỉ: Số nhà 31, Đường trần Phú, Tổ 5 - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 31, Tran Phu Street, Civil Group 5, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 21-05-2015

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Đại Phong Tây Nguyên
Mã số thuế:

6101189391

 Điện thoại:

0934.837.139

Địa chỉ: Số nhà 11, Đường Đào Duy Từ - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 11, Dao Duy Tu Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06-04-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Du Lịch Thảo Nguyên Việt Travel
Mã số thuế:

6101189049

 Điện thoại:

(0260) 6552979

Địa chỉ: Số nhà 60, Đường Lê Lai - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 60, Le Lai Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 25-03-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiếu Đình Văn
Mã số thuế:

6101188574

 Điện thoại:

0903.556.965

Địa chỉ: Số nhà 105, Đường Duy Tân - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 105, Duy Tan Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 12-03-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Sản Thành Thành Đạt
Mã số thuế:

6101187725

 Điện thoại:

0978.641.069

Địa chỉ: Số nhà 163, Đường URê - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 163, Ure Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 09-02-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Minh Nhật
Mã số thuế:

6101181547

 Điện thoại:

0934.704.744

Địa chỉ: Đường Lê Văn Tám, Tổ 1 - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Le Van Tam Street, Civil Group 1, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 07-11-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Phong Kon Tum
Mã số thuế:

6101181025

 Điện thoại:

(0237) 4604718

Địa chỉ: Thôn Kon Tu 2, Đường QH số 5, khu quy hoạch Nhà máy bia - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Kon Tu 2 Hamlet, Qh So 5 Street, Khu Quy Hoach Nha May Bia, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 10-10-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Chi Vina
Mã số thuế:

6101181057

 Điện thoại:

0943.869.549

Địa chỉ: Số nhà118, Đường Trần Văn Hai, Tổ 1 - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No Nha118, Tran Van Hai Street, Civil Group 1, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 10-10-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đăk Mộc
Mã số thuế:

6101178706

 Điện thoại:

0935.785.889

Địa chỉ: Số nhà 333, Đường U Rê - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 333, U Re Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 08-08-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Nhật Kon Tum
Mã số thuế:

6101177149

 Điện thoại:

0919.609.783

Địa chỉ: Đường Lê Văn Tám, Tổ 1 - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Le Van Tam Street, Civil Group 1, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 14-05-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thịnh Kon Tum
Mã số thuế:

6101176787

 Điện thoại:

0914.013.445

Địa chỉ: Số nhà 99, Đường Nơ Trang long - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 99, No Trang Long Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06-05-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Gia Kon Tum
Mã số thuế:

6101174701

 Điện thoại:

0905056899

Địa chỉ: Số nhà 48, Đường Lê Đình Chinh - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 48, Le Dinh Chinh Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06-03-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phước Hiệp Kon Tum
Mã số thuế:

6101174677

 Điện thoại:

0935.922.788

Địa chỉ: Số nhà 144, Đường U Rê - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 144, U Re Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06-03-2014

Công Ty Cổ Phần Fococev Tây Nguyên
Mã số thuế:

6101172870

 Điện thoại:

0913.438.388

Địa chỉ: Số nhà 05, Đường Trần Phú - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 05, Tran Phu Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Producing refined flour and starch)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 13-01-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Khánh Kon Tum
Mã số thuế:

6101172888

 Điện thoại:

0989230118

Địa chỉ: Số nhà 180, Đường Trần Nhân Tông - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 180, Tran Nhan Tong Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 13-01-2014

Công Ty TNHH Hưng Thắng Kon Tum
Mã số thuế:

6101171958

 Điện thoại:

0935.779.768

Địa chỉ: Số nhà 70, Đường Duy Tân, Thôn Kon Tu 2, Quốc lộ 24 - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 70, Duy Tan Street, Kon Tu 2 Hamlet, Highway 24, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 27-12-2013

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nội Thất Mỹ Thuật Nam
Mã số thuế:

6101171041

 Điện thoại:

0909.795.145

Địa chỉ: Số nhà 227, Đường Trần Phú, Tổ 2 - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 227, Tran Phu Street, Civil Group 2, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 12-12-2013