Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Việt Hà Kon Tum

Ngày thành lập: 03-03-2017

Địa chỉ: Thôn Kon Sơ Lam 1, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Kon So Lam 1 Hamlet, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 6101222105
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Việt Hà Kon Tum
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Kon Tum
Người đại diện Kiều Tuấn Việt

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Việt Hà Kon Tum

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính