Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NGUYÊN KON TUM

Ngày thành lập: 27/03/2018

Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, Phường Trường Chinh , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: 40 Bui Xuan Phai, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province

Ngành nghề chính (Main profession): Đấu giá hàng hóa (Auction)

Mã số thuế 6101243673
Điện thoại/ Fax:(0206) 0393455
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Kon Tum
Người đại diện Phạm Tuân
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 9, Xã Đắk Cấm, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
Delegate address Hamlet 9, Dak Cam Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Ngành Đ.ký kinh doanh của CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NGUYÊN KON TUM

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính