Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CP GE TÂY NGUYÊN

Ngày thành lập: 17/01/2019

Địa chỉ: Số 345 Urê, Phường Trường Chinh , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: No 345 Ure, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province

Ngành nghề chính (Main profession): Truyền tải và phân phối điện (Transmission and distribution)

Mã số thuế 6101255090
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Kon Tum
Người đại diện Nguyễn Văn Viện
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 2, Khu 6B, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Delegate address Civil Group 2, Khu 6B, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Cp Ge Tây Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính