Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Hưng Đạo- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Tuấn Ngọc Kon Tum
Mã số thuế:

6101236154

Địa chỉ: Số nhà 639, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 639, Pham Van Dong Street, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu (Growing spices, herbs, perennials)

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 03-11-2017

Công Ty TNHH Mtv Tấn Cường Kon Tum
Mã số thuế:

6101233731

Địa chỉ: Km số 6, Quốc lộ 14, Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: KM So 6, Highway 14, Civil Group 3, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công ty cổ phần Thiên Hưng
Mã số thuế:

6100253407

 Điện thoại:

0905.096.999

Địa chỉ: Quốc lộ 14 - Tổ 4 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Highway 14, Civil Group 4, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 20-02-2008

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Lê
Mã số thuế:

6100409559

 Điện thoại:

(0260) 3864422

Địa chỉ: Số nhà 625, Đường Phạm Văn Đồng - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 625, Pham Van Dong Street, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 29-05-2009

Công Ty TNHH Oxygen Tuấn Anh Gia Lai - Chi Nhánh Kon Tum
Mã số thuế:

5900980625-001

 Điện thoại:

0977.227.799

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái, Tổ 3 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hoang Van Thai Street, Civil Group 3, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 15-10-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dũng Kon Tum
Mã số thuế:

6101092632

Địa chỉ: Số nhà 32, Đường Ngô Đức Đệ - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 32, Ngo Duc De Street, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 26-03-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Nguyên
Mã số thuế:

6100272858

 Điện thoại:

(0260) 6285696

Địa chỉ: Km 3, Đường Phạm Văn Đồng - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: KM 3, Pham Van Dong Street, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 26-12-2008