Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Hải Long Kon Tum

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: 179A, Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 179a, Pham Van Dong, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Mã số thuế 6101267730
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Kon Tum
Người đại diện Y Trang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Hải Long Kon Tum

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính