Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lê Lợi- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty TNHH Luật Kinh Kiến
Mã số thuế:

6101253946

Địa chỉ: Tổ 2, Đường quy hoạch N1, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Civil Group 2, Quy Hoach N1 Street, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 29-12-2018

CÔNG TY TNHH CỔNG TỰ ĐỘNG ATH
Mã số thuế:

6101248223

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Pham Van Dong Street, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 14/08/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủy Điện Đăk Piu 2
Mã số thuế:

6101246723

Địa chỉ: Số nhà 403, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 403, Pham Van Dong Street, Civil Group 4, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-07-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại - Dịch Vụ Trường Giang
Mã số thuế:

6101244518

Địa chỉ: Số 299 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 299 Pham Van Dong, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 16-04-2018

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Vũ Trụ Phù Mỹ
Mã số thuế:

6101243514

Địa chỉ: Tầng 3, Số 08 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 3rd Floor, No 08, Pham Van Dong Street, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 15-03-2018

Công Ty TNHH Mtv Mộc Gia Phát Kon Tum
Mã số thuế:

6101236059

Địa chỉ: Lô C7, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Lot C7, Hoa Binh Industrial Zone, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 27-10-2017

Công Ty TNHH Mtv Đức Lộc Phát Kon Tum
Mã số thuế:

6101235640

Địa chỉ: Số 263 A Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 263 A Pham Van Dong, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp