Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Kon Tum- Kon Tum

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mã số thuế:

6101247653

Địa chỉ: 16 A Ngô Quyền, Phường Thống Nhất , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: 16 A Ngo Quyen, Thong Nhat Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Kiến Kon
Mã số thuế:

6101247621

Địa chỉ: Số 226 Trần Văn Hai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 226 Tran Van Hai, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 24-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀN MINH PHÁT
Mã số thuế:

6101247438

Địa chỉ: Số 203 Phan Đình Phùng, tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 203 Phan Dinh Phung, Civil Group 3, Ngo May Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 17/07/2018

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP
Mã số thuế:

6101247420

Địa chỉ: Số 528 Phan Đình Phùng,, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 528 Phan Dinh Phung, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 17/07/2018

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN TÂY NGUYÊN
Mã số thuế:

6101247004

Địa chỉ: Số nhà 978, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 978, Phan Dinh Phung Street, Quyet Thang Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06/07/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủy Điện Đăk Piu 2
Mã số thuế:

6101246723

Địa chỉ: Số nhà 403, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 403, Pham Van Dong Street, Civil Group 4, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-07-2018

Công Ty TNHH Mtv Thuận Cơ Cơ
Mã số thuế:

6101246730

Địa chỉ: Số 65A Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 65a Ngo Quyen, Thong Nhat Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-07-2018

Công Ty TNHH Hòa Tiến Qn
Mã số thuế:

6101246219

Địa chỉ: Số 85 A Ninh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 85 A Ninh, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 07-06-2018

CÔNG TY TNHH MTV KHANG HUY KON TUM
Mã số thuế:

6101246177

Địa chỉ: Số 459, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 459, Duy Tan Street, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 07/06/2018